طنز و خنده سلام من محمدرضا هستم این وبو برای خندوندن شما عزیزان درست کردم شما می تونید با نظرات سازندتون یه من کمک کنید و در اخر امیدوارم که از وبلاگم راضی باشین!یا علی . http://tanz-va-khande.mihanblog.com 2019-08-20T17:18:48+01:00 text/html 2015-05-13T09:15:52+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza ن از امریکا میترسم ن از داعش http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/49 <div align="center"><div><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8188279726/1430086097888642.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="495" hspace="0" vspace="0" width="499"><br> </div></div> text/html 2015-05-13T08:57:38+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza مطلب خنده دار http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/48 <div align="center"><div><font size="4">طرز صدا کردن مامانم زمانى که غذا آمادست! <br> تخم مرغ : عزیزم ، الهى مادر فدات شه بیا غذا حاضره. <br>کوکو : عزیزم غذا آمادست <br>خورش : بیا دیگه غذا یخ کرد <br>مرغ : ما الان مى خوریم و جمع مى کنیم <br> کباب : اصلا صدا نمى کنه بعدا میگه هر چقد صدات کردیم نیومدى<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><br></font><br> </div></div> text/html 2015-03-04T11:04:03+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza كارمند بانك http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: center;"> <div class="Content"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">مورد داشتیم دختره رفته بأنك پول بگیره </span><br> <br><span style="font-size: large;"> .</span><br> <span style="font-size: large;">.</span><br><span style="font-size: large;"> .</span><br><span style="font-size: large;"> .</span><br><span style="font-size: large;"> .</span><br><span style="font-size: large;"> .</span><br><span style="font-size: large;"> .</span><br><span style="font-size: large;"> .</span><br><span style="font-size: large;"> كارمند بانك گفته پول خورد ندارم دخترم گفت عیب نداره بقیشو پاستیل بده !</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">میگن ریس بأنك ٤ روزه رفته بالاپشت بوم میگه پیشی بیا منو بخور</span></p></div></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-03-04T10:51:55+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza دختره پست گذاشته http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/46 <div style="text-align: center;"><br><img style="width: 437px; height: 485px;" src="http://s6.picofile.com/file/8174850650/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-03-04T10:44:14+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza اوه مای گاد http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/45 <div style="text-align: center;"><br><img style="width: 431px; height: 421px;" src="http://s4.picofile.com/file/8174846042/1424909004687848.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2015-03-04T10:31:40+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza الکی مثلا (2) http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><h3 style="text-align: center;"><img style="width: 474px; height: 174px;" src="http://s4.picofile.com/file/8174843118/%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><span style="color: rgb(255, 0, 255);"></span></h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">ببخشید اینقدر مزاحمتون میشما…</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">قضیه این “الکی مصلن” چیه که ته همه پستا هست؟؟؟ واگیر داره؟؟</span><br> <span style="color: #ff00ff;">کاش بجای این تقلیدا یاد میگرفتیم به هم دیگه احترام میذاشتیم…</span><br> <span style="color: #ff00ff;">.</span><br> <span style="color: #ff00ff;">.</span><br> <span style="color: #ff00ff;">الکی مصلن من بچه مثبتم!!!</span></h3> <hr> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">وای چه باد سردی میاد… یخ زدیم!!</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">وایسا این سقف لعنتی رو ببندم!!</span><br> <span style="color: #ff00ff;">.</span><br> <span style="color: #ff00ff;">.</span><br> <span style="color: #ff00ff;">.</span><br> <span style="color: #ff00ff;">الکی مثلاً من پورشه دارم!!</span></h3> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/44" target="" title="">بقیه در ادامه ی مطلب</a></h2></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-02-14T10:38:10+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza الکی مثلا (1) http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: center;"><h3 style="text-align: center;"><img style="width: 486px; height: 483px;" src="http://s4.picofile.com/file/8174842518/%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><span style="color: rgb(0, 204, 255);"></span></h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #00ccff;">ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ …..</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ</span></h3> <hr> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #00ccff;">بچه ها من چند روز نیستم</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">الکی مثلا منم کار و زندگی دارم</span></h3> <p>&nbsp;</p> <p><span id="more-1350"></span></p> <hr> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #00ccff;">متأسفم</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">الکی مثلن من دکتر جراح اتاق عملم …</span></h3> <hr> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #00ccff;">هی ببین</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #00ccff;">اگه مهم بودی ، زیرت خط میکشیدم ، نه دورت</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">.</span><br> <span style="color: #00ccff;">الکی مثلاً من شاخم !!</span></h3> </div> text/html 2015-02-11T09:51:19+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza داستان http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">پیر مرد نارنجی پوش در حالی که کودک را در آغوش داشت به سرعت وارد بیمارستان شد و به پرستار گفت:</span></strong></span> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">خواهش میکنم به داد این بچه برسید...بچه ماشین بهش زد و فرار کرد</span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">پرستار: این بچه نیاز به عمل داره، باید پولشو پرداخت کنید.</span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">پیر مرد: اما من پولی ندارم و پدر و مادر این بچه رو هم نمیشناسم. خواهش میکنم عملش کنید.من پولو تا شب براتون میارم</span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">پرستار:با دکتری که قراره بچه رو عمل کنه صحبت کنید</span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">اما دکتر بدون اینکه به کودک نگاهی بندازه گفت:این قانون این بیمارستانه.باید پول قبل از عمل پرداخت بشه</span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">.....صبح روز بعد همان دکتر سر مزار دختر کوچکش ماتش برده بود و به دیروزش می اندیشید........</span></strong></span></p> <br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-02-08T08:00:39+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza ترول های بامزه و خنده دار سری(5) http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8169360184/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8169360234/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D8%A2%D8%A8_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/40" target="" title=""><span style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="5">بقیه درادامه ی مطلب</font></span></a><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-02-08T07:40:59+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza پورشه http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/39 <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><br>وای چه باد سردی میاد یخ زدیم وایسا این سقف لعنتی رو ببندم !!! . . . . . . . . . . . الکی مثلن منم پورشه دارم</span></strong></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-02-08T07:40:25+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza :D http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><p><strong><span style="font-size: medium;">ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺟﻠﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺑﮕﻮﯾﻢ</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"> ﺑﺰﺭﮒ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩ</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"> ﻭ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﺍﻟﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭﻟﯽ</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"> ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﭼﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪ</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"> ﺷﺮﻣﻨﺪﺗﻮﻥ ﺷﺪﻡ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ</span></strong></p></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-02-06T07:20:09+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza اس ام اس http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;"><strong>طرف اس ام اس داده شناختی منو ؟؟؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;"><strong> &nbsp;منم جواب دادم نه والله .... </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;"><strong>شما ؟؟؟<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/36.gif" alt="" border="0"></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;"><strong> &nbsp;میگه خاک تو سرت دوست دخترتم </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;"><strong>شماره جدید گرفتم چطور دست خطم رو نشناختی ؟؟ </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;"><strong>سرمو به کجا بکوبم ؟؟؟ &nbsp;اصن میرم عضوداعش میشم ...<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/02.gif" alt="" border="0"></strong></span></p></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-02-02T08:33:55+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza 30 مین http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">یه شب با دوستام رفته بودم بیرون</span></strong> <p><strong><span style="font-size: medium;">بابام زنگ زد گفت : کجایی نصف شبی؟</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">گفتم : 30 مین صبر کن الان میام</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">هیچی دیگه ..</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">سه ماهه گیر داده سیمین کیه اونشب باش حرف میزدی<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/03.gif" alt="" border="0"></span></strong></p></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-02-01T13:03:56+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza من بچه بودم میفهمی؟؟؟ http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/34 <div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-size: medium;"><br>بچه بودم قرار بود عموم اینا بیان خونمون نذری داشتیم بابام گفت عموت که اومد میری جلوش اگه شیرینی اورده بود میگی عمو خودت شیرینی هستی چرا شیرینی اوردی اگه گل اورد میگی عمو خودت گلی چرا گل اوردی .منم گفتم باشه .خلاصه عمو اومد واسه نذری با خودش یه گوسفند آوردش. من بچه بودم میفهمی؟؟؟بچه</span></font></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-02-01T13:02:40+01:00 tanz-va-khande.mihanblog.com mohammad reza ﺷﺒﻜﻪ ﺁﯼ ﻓﯿﻠﻢ http://tanz-va-khande.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #141823; font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.32px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: #ffffff;"><br>ﺷﺒﻜﻪ ﺁﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺯﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ<br>ﺍﺯﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﻮﻫﺎﻡ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ . ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯ<br>ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻗﺘﺶ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ</span></strong><p><br></p></div><div style="text-align: center;"> </div>